Arsenals legendariska tröja nr 14 lämnas vidareについたふせん (0)